Práce študentov RCMBF UK
z
KATOLÍCKEJ SOCIÁLNEJ 
NÁUKY
 
BRATISLAVA
 
1995

ALBERTY Štefan

 

 

Šport a športová činnosť z hľadiska sociálneho učenia Cirkvi

 

 

 

JUHÁS Bartolomej, SDB

 

Povolanie do manželstva

 

 

 

NEMEC Dušan

 

Kresťanský pohľad na trhové hospodárstvo

 

 

 
1997

DÚBRAVA Marián

Sociálny rozmer práce

 

 

 
1999

MULÍK Peter

 

 

Štát a jeho úlohy v duchu cirkevných dokumentov

 

 

 

KUBOVČÁKOVÁ Mária

 

Žena v sociálnom učení Cirkvi

 

 

 

WECHTER Ján

 

Žena v sociálnom učení Cirkvi

 

 

 

ZDARILEKOVÁ Jana

 

Hodnota ľudskej práce v sociálnej náuke Cirkvi

 

 

 
2000

ADAM Miloš

 

Kresťan v službách ľudského života

 

 

 
2001

PORUBSKÝ Ondrej

 

Život kresťana v jeho sociálnom prostredí

 

 

 
2002

FINDUROVÁ Viera

 

 

Dôstojnosť ľudskej práce a problém nezamestnanosti

 

 

 

KOŠLAB Milan

 

 

Práca - význam, hodnota a povaha ľudskej práce

 

 

 

MICHALKA Miroslav

 

 

Miesto kresťana v spoločenskom živote

 

 

 

MRÁZ Rastislav

 

 

 

Otázka vlastníctva v katolíckom sociálnom chápaní na rozdiel od liberalistického a kolektivistického chápania

 

 

 

TRNKOVÁ Anna Mgr.

 

 

 

Pohľad na ľudskú prácu vo svetle cirkevného učenia, aj na problém nezamestnanosti a pomoc odborov.

 

 

 

TRUNGELOVÁ Renata

 

Kresťanská viera a pravá dobová kultúra

 

 

 

WITTLINGEROVÁ Ľudmila

Človek - jeho dôstojnosť a jeho ľudské práva

 

 

 
 
 
Spracoval: Ing. Jana Hajnovičová; sac. Bartolomej Juhás, SDB.

 

bibliografia