ę Strßnka KatolÝcka socißlna nßuka

 

Slovenskß republika a Eurˇpska ˙nia
 

 

 

 

┌┌┌┌

┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┌┌┌┌┌┌┌┌┌

 
PrÝspevky
 
JUH┴S Bartolomej Slovenskß republika v Eurˇpskej ˙nii
 
Pastiersky list Posolstvo biskupov z Mariazellu
 
 
 
Spracoval: sac. ThLic. Bartolomej Juhßs, SDB