Práce študentov RCMBF UK
z
KATOLÍCKEJ SOCIÁLNEJ 
NÁUKY
 
KOŠICE
 
1999

BERTOVÁ Alena

 

Podnikanie z hľadiska sociálneho učenia Cirkvi

 

 

 
2001

MROCEK Jozef

 

Cirkev a sociálna sféra

 

 

 

ONDERKOVÁ Marianna, Ing.

Otázka súkromného vlastníctva v katolíckom sociálnom učení

 

 

 

 
2002

PETRO Tomáš

 

 

Ľudská práca v sociálnom učení Cirkvi

 

 

 

TALNAGI Martin

 

Dôstojnosť ľudskej práce a problém nezamestnanosti

 

 

 

 
 
Od 1.9.2003 je súčasťou
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologická fakulta.
 
 
 
Spracoval: Ing. Jana Hajnovičová; sac. Bartolomej Juhás, SDB

 

bibliografia