pastiersky list

na nedeľu sv. rodiny 2002

 

Chlapci a dievčatá, milí veriaci,

 

Drahá mládež, milí veriaci!

Dnes je nedeľa Sv. rodiny. Jej členmi boli a tvorili ju sv. Jozef, Panna Mária a Ježiš. Sv. Cirkev nám ju dáva za vzor. Keď si predstavíme rozličné situácie, v ktorých sa S v. rodina ocitla, ony nás podnecujú, aby sme sa podobne správali: dieťa Ježiša prijali ako Boží dar..., a službu tomuto Dieťaťu pokladali za vyznačenie, za svoje poslanie... Neboli ušetrení ani ťažkostí: Jozef sa ocitol v ťažkej duševnej tiesni, keď sa dozvedel, že jeho snúbenica - podľa vtedajších zvyklosti vlastne už manželka -je v požehnanom stave. Boh ho však uistil: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého...“ (Mt 1,20). A Mária to tiež nemala ľahké. Starý Simeon pri obetovaní malého Ježiša v chráme jej prorokoval: „... tvoju vlastnú dušu prenikne meč...“ (Lk). Spoločne prežívali úzkosť, keď Herodes nechal povraždiť betlehemských chlapcov, a strachom sa chveli, keď sa dvanásťročný Ježiš stratil cez veľkonočné sviatky v jeruzalemskom chráme. Teda problémy na problémy...

 

Mladí priatelia, bratia a sestry!

Keď uvažujem nad situáciou našich rodín, okrem iného znepokojujú ma dve skutočnosti: spolužitie mladých dlhší čas pred manželstvom akoby už boli manželia a hazardovanie mladých so zdravím a životom.

Teda to prvé:

Spolužitie mladých dlhší čas pred manželstvom akoby už boli manželia.

Je to stav, ktorého príčinou je uvoľnená morálka, zľahčený, spochybnený Boží zákon, vplyv masovo-komunikačných prostriedkov. Vytvára sa všeobecná mienka: vtom nie je nič zlé... A samozrejme sa zdôvodňuje: máme sa radi..., veď aj tak sa zoberieme, vyskúšame, či sa k sebe hodíme..., nakoniec: veď dnes je už iný čas, dnes tak robia mnohí, netreba sa čudovať... Opačný názor sa pokladá za staromódny, ktorý nepatrí do dnešného sveta... - Takéto presvedčenie sa udomácňuje aj v našich kresťanských, katolíckych rodinách, často sa nad tým privierajú oči, tolerujú to rodičia...

Nerobím si ilúzie, že tieto názory a tento stav zmením. Ale musím vám povedať pravdu tak mladým, snúbencom, teda nádejným manželom, ako aj rodičom: spolužitie v spoločnej domácnosti pred uzavretím sviatostného manželstva je vážnym priestupkom proti Božiemu zákonu: „Nezosmilníš!". Spoločné bývanie nádejných manželov je blízkou, bezprostrednou príležitosťou k hriechu smilstva. A zvážte: žiť v hriechu alebo v blízkej príležitosti k nemu je dobrou prípravou na prijatie sviatosti manželstva? Zaiste nie! Má to aj vážny následok: ak chlapec a dievča v takomto stave trvalé žijú, nemôžu pristupovať k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu.

Viem si predstaviť reakciu mnohých z vás: iste bude negatívna. Budete mi vyčítať: vy ste z iného sveta..., nechápete mladých ľudí..., dnes to robí veľa mladých ľudí... Áno, žiaľ, taká je mienka, taká je prax. Avšak i to viem, že mnohí chlapci a dievčatá pred manželstvom žijú oddelene a zdržanlivo. A to je správny postoj, ktorý je v súlade s Božím prikázaním.

Teraz to druhé:

Hazardovanie mladých so zdravím a životom.

Na mnohých miestach na okraji ciest sú postavené malé kríže. Ony pripomínajú: tu vyhasli životy. Kto tu zahynul? Mladí chlapci a dievčatá 16- 18 — 22... roční. Príčina: nerozvážnosť, hazard, frajerina..., často po diskotékach, ktoré sa v niektorých regiónoch ukazujú ako ozajstnou pliagou! Inde zahynuli manželia, otcovia a matky spolu s deťmi - doma ich čakajú najbližší, ale už sa ich nedočkajú. Dôvod: nezodpovednosť účastníkov cestnej premávky. Žiaľ, že najčastejšie a najviac postihnutí sú nevinní, tí, ktorí sa priestupku nedopustili.

Apelujem:

Mladí, nehazardujte so zdravím! Následky sú dlhotrvajúce - môžete zostať invalidmi na celý život, atak na ťarchu sebe, rodine i spoločnosti... -Nehazardujte so životom! Rodičia sa o vás starajú 16 - 18 i viac rokov, skladajú do vás svoju nádej, raz by ste im mali byť oporou, mali by sa z vás tešiť. Pre nezodpovednosť zostane len smútok, žiaľ, zármutok, sklamanie...

Všetci, ktorí ste vinovatí z havárií, často s trvalými následkami, zvážte, či ste spôsobilí používať motorové vozidlá. Čímsi ste handikepovaní, niečo vám chýba: ohľaduplnosť, skromnosť, priam pokora za volantom, predvídavosť, správne a rýchle zhodnotenie situácie na vozovke..., možno vám chýba psychická stabilita..., možno vami lomcujú nezvládnuté emócie či niečo iné. Potom za volant a na vozovku nepatríte! Ešte nezodpovednej ši sú tí, ktorí sa odvážia riadiť motorové vozidlá v podnapitom stave. Je to trestuhodné. Pre alkohol vyhasli mnohé nevinné životy: deti sa nedočkali rodičov, rodičia už živé neuvideli svoje deti, starí rodičia vyplakali horké slzy... Zostáva len žiaľ, slzy a nešťastné rodiny. A predsa to nechceme. Naopak, chceme žiť v úplných rodinách a tešiť sa z návratov blízkych domov. Nezabúdajte, že o dva dni je Silvester, že budú silvestrovské zábavy! Máme vedieť, že dopúšťa sa ťažkého hriechu proti piatemu Božiemu prikázaniu „Nezabiješ“, kto ohrozuje nezodpovednou jazdou seba samého a zdravie i životy iných. Taktiež ten, kto pod vplyvom alkoholu vedie motorové vozidlo.

A tu neraz poctiví a spravodliví občania musia prehltnúť horkú pilulku nespravodlivosti a krivdy, keď podplatení strážcovia zákona uložia smiešne nízky trest alebo prepustia zváženia takpovediac vraha, ktorý o život pripravil nevinného človeka.

Za volant patria vodiči, ktorí sú psychicky stabilní, ohľaduplní, predvídaví a zodpovední... A samozrejme triezvi.

Chlapci a dievčatá, milí veriaci!

Želáme si, aby sme v našich rodinách boli šťastní. Veľmi veľa záleží na nás. Hriech neprinesie šťastie. Nech nikto nezodpovednosťou nezapríčiní žiaľ v svojej či druhej rodine. Za vás, za rodiny obraciame sa k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú sa modlí Sv. Otec Ján Pavol II.:

„Pane, si otcom každej rodiny na zemi, ty si otcom všetkých ľudí.

Daj..., aby sa každá rodina na zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života...

Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v láske a pravde...

Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť...

Milí veriaci, želám vám požehnaný Nový rok 2003.

Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch svätý. Amen

 

 

 

Mons. Alojz Tkáč,

arcibiskup

 

 

(Prečítajte pri bohoslužbách na nedeľu Sv. rodiny 29. decembra 2002)

 

Spracoval: Sac. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB

 

© Stránka Katolícka sociálna náuka

 

biskupi

usporiadanie dokumentov