SLOVENSKÍ BISKUPI
A
KATOLÍCKA SOCIÁLNA NÁUKA
 
BRATISLAVSKO – TRNAVSKA arcidiecéza
 

Ján SOKOL

Nový rok Aby boli jedno srdce a jedna duša

 

1.1.1996

 

Príhovor veriacim Súčasný stav roztrieštenosti

 

25.6.1998

 
BANSKOBYSTRICKÁ – diecéza
 

Rudolf BALÁŽ

Svätá Rodina 1993 Kristus v rodine

 

26.12.1993

 

Nový rok Akým dedičstvom poznačili predošlé časy súčasné ľudstvo. Kresťanstvo poznačilo celé ľudstvo dobrom. Čo dokáže Boh urobiť z človeka, ak mu to každý z nás dovolí. Do nového tisícročia vstúpiť s veľkou dôverou v Božiu lásku.

 

1.1.2000

 
NITRIANSKA – diecéza
 

Ján Chryzostom KOREC

Vyzváňanie Spomienka na obete nášho egoizmu, nelásky a neúcty k životu vyzvánaním na všetky zvony vo všetkých kostoloch a kaplnkách Slovenska

 

26.12.1991

 

Sviatok sv. Štefana

 

26.12.1997

 

Sviatok sv. Štefana

 

26.12.1998

 

Sviatok sv. Štefana

 

26.12.1999

 

Sv. Cyril a Metod

 

5.7.2001

 

Sviatok sv. Štefana

 

26.12.2001

František RÁBEK

Vedenie duchovnej obnovy Najdôležitejšie je, aby sme sa naučili žiť ako slobodní ľudia. Skutočná sloboda sa uskutočňuje rozhodovaním sa pre OPRAVDIVÉ DOBRO... Skúsme sa na celé obdobie Pôstu zrieknuť alkoholu a televízie.

 

21.2.1993

 
 
KOŠICKÁ – arcidiecéza (od 1995)
 

Alojz TKÁČ

Nedeľa Sv. Rodiny Boli pod vianočným stromčekom všetky deti, ktoré vám, milí rodičia Pán Boh požehnal? Potrat, interrupcia, abortus.

S

13.12.1991

 

Slávnosť Bohorodičky Veľký Boží dar - dieťa - je spojený s obetou, a to i najväčšou.

S

1.1.1996

 

III. Veľkonočná nedeľa Posolstvo života je potrebné ohlasovať dnes, keď sa vo svete propaguje kultúra smrti, keď sa i v našom národe upiera veľkému počtu nádejných občanov právo narodiť sa. Treba šíriť posolstvo života a právo na lásku a dôstojný život.

S

18.4.1999

 

Slávnosť Bohorodičky Ľudské prostriedky nie sú schopné chrániť nás pred narastajúcim ohrozením. Zlo sa nešíri iba priamou účasťou na teroristických útokoch, na obchode s drogami. Zlo rozmnožuje: zanedbávanie výchovy detí, honba iba za úspechom a ziskom, rozkrádanie fondu pre deti bez rodičov, pohrdanie slabšími.

S

1.1.2000

 

Jubileum detí Porovnanie skúsenosti Nazaretskej rodiny s našou, súčasnou dobou.

S

2.1.2000

 

Nedeľa Sv. Rodiny Žiaľ, mnohé manželské páry ste o vzácny dar (dieťaťa) ukrátené. Svoje deti, rodičia, pokladajte za Boží dar a veľké bohatstvo. Vezmite na seba zodpovednosť za deti, ktoré sa hlásia k životu.

S

31.12.2000

 

Nedeľa Sv. Rodiny Šťastná rodina, šťastní rodičia, šťastné deti. Manželstvo, rodina sa rozpadli, nemôžem sa spovedať, nemôžem pristupovať k sv. prijímaniu - riešenie. Nezabúdať na Boží plán s manželstvom a rodinou.

S

30.12.2001

 

Nedeľa – Pánov deň Nedeľa má svoje prirodzené základy, prirodzený pôvod. V Starom zákone. Ako sa javí deň Pána v kresťanskom poriadku? Nedeľa-deň pracovného pokoja, voľno...

S

31.3.2002

 

Poďakovanie Nedeľa má svoje prirodzené základy, prirodzený pôvod. V Starom zákone. Ako sa javí deň Pána v kresťanskom poriadku? Nedeľa-deň pracovného pokoja, voľno...

S

6.12.2002

 

Nedeľa Sv. Rodiny Nedeľa má svoje prirodzené základy, prirodzený pôvod. V Starom zákone. Ako sa javí deň Pána v kresťanskom poriadku? Nedeľa-deň pracovného pokoja, voľno...

S

29.12.2002

 
SPIŠSKÁ – diecéza
 

František TONDRA

Vianoce Narodenie Dieťaťa je najväčším dôkazom, že Boh má ešte dôveru v človeka, v celé ľudstvo a v každého z nás.

 

11.11.1989

 

Svätá rodina 1993 Poslanie rodiny je tak v živote jednotlivca ako aj v živote ľudskej spoločnosti veľmi dôležité a nezastupiteľné.

 

26.12.1993

 

Vianoce

 

25.12.1995

 
 
Pôsobiaci na iných postoch v Cirkvi
 

Jozef TOMKO – kardinál

SNR Bratislava Láska k národu a služba spoločnému dobru. Mravná obroda a korene národa. Obnova v čom a k čomu.

S

21.4.1991

 

UPJŠ Košice Správne chápanie lásky a života. Ľudský život podlieha vplyvom kultúry a zmýšľania. Manželstvo, rodina a súčasna doba. Západná civilizácia je plná kontrastov. Boh vložil povolanie k láske, k manželstvu a rodine do samotnej prirodzenosti človeka už pri jeho stvorení.

S

11.12.2001

 
 
 
 
Spracoval: sac. Bartolomej Juhás, SDB