Práce študentov RCMBF UK
z
KATOLÍCKEJ SOCIÁLNEJ 
NÁUKY
 
NITRA
 
2002

LISONEKOVÁ Valéria

 

 

Ľudská práca v sociálnom učení Cirkvi

 

 

 

PODMANICKÝ Ján

 

 

 

Základné inštitúty práva sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky z hľadiska sociálneho učenia Cirkvi

 

 

 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Jana Hajnovičová; sac. Bartolomej Juhás, SDB

 

bibliografia