© Stránka Katolícka sociálna náuka

 
 PRINCÍPY 
 

Sociálne princípy sú vskutku základnými kameňmi

Katolíckej sociálnej náuky.

O ich vypracovanie sa zaslúžil najmä 

Učiteľský úrad Cirkvi v priebehu jedného storočia.

Sú to normy, zásady, kritériá,

ktoré napomáhajú riešiť sociálne otázky spoločnosti.

Poskytujú spoločnosti mravnú orientáciu.

-----------------------
 

 Štefan Vragaš  Princíp personality (ľudskej osobnosti)

 Štefan Vragaš  Princíp spoločného dobra

 Štefan Vragaš  Princíp solidarity

 Štefan Vragaš  Princíp subsidiarity

 
 
  
Spracoval: sac. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB