© Stránka Katolícka sociálna náuka  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartolomej Juhás  Definícia manželstva a rodina

Bartolomej Juhás  Učenie Cirkvi o manželstve a rodine

Milan Ďurica  Rodina na Slovensku a učenie Cirkvi

 

 
 
  
Spracoval: sac. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB