Práce študentov RCMBF UK
z
KATOLÍCKEJ SOCIÁLNEJ 
NÁUKY
 
SPIŠSKÁ KAPITULA
 
1995

TOTH Imrich

 

Zapojenie kresťana do verejného života v spoločnosti

 

 

 
1996

ALBIČUK Štefan

 

Zapojenie kresťana do verejného života v spoločnosti

 

 

ŠELIGA Štefan

 

Zapojenie kresťana do verejného života v spoločnosti

 

 

 
1997

HALUŠKOVÁ Lýdia

Sociálny rozmer práce

 

 

 
1998

DZURNÁKOVÁ Zlatica

Sociálny rozmer práce

 

 

 
2000

BURDIGOVÁ Antónia

 

Idea sociálnej spravodlivosti a jej realizácia v spoločnom živote

 

 

 
2001

FRANKOVÁ Anna

 

Otázka súkromného vlastníctva v katolíckom sociálnom učení

 

 

LÖRINC Pavol

 

 

Postavenie človeka, jeho dôstojnosť podľa Populorum progressio

 

 

OLOSOVÁ Monika

 

 

Postavenie človeka, jeho dôstojnosť podľa Populorum progressio

 

 

 
2002

HUDÁKOVÁ Katarína

 

 

 

 

Cirkev a štát v komunistickej ČSSR v rokoch 1948 - 1989 z hľadiska sociálnych a spoločenských istôt - teória a prax

 

 

MOJDEKOVÁ Eva

 

 

Práca ženy v súčasnom svete z pohľadu sociálnej náuky Cirkvi

 

 

 

ONDÍKOVÁ Katarína

 

 

Hodnota kresťanskej rodiny a budúcnosť kresťanského rodinného spoločenstva

 

 

MIŠENDOVÁ Janka

 

Nutnosť odporu proti etanázii a jej legalizácii

 

 

ŽELEZŇÁKOVÁ Monika

 

Nutnosť odporu proti etanázii a jej legalizácii

 

 

 
 
Od 1.9.2003 je súčasťou
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologická fakulta.
 
 
 
Spracoval: Ing. Jana Hajnovičová; sac. Bartolomej Juhás, SDB

 

bibliografia