© Stránka Katolícka sociálna náuka

 
MIER 
 A  
 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
 
 
 

 Štefan Vragaš Mier a rozvoj národov

Slovensko a Európska únia

 
 
  
Spracoval: sac. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB