RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA V BRATISLAVE

Vás víta na internetovej stránke venovanej

 
UČENIU CIRKVI O SPOLOČNOSTI

 
Vitajte na stránke
 
Katolícka Sociálna Náuka
     Pripravil:  prof. ThDr. PhDr. Štefan Vragaš
  Mgr. Bartolomej Juhás, SDB
  Boris Gemela
  Mgr. Marianna Krajčová
 
Svoje nápady a pripomienky zasielajte na e-mail: ksn@frcth.uniba.sk
Posledný update: 22. 7. 2004